Om

Foreningens overordnede formål er, at fungere som et forum for alle former for brugere af BusinessObjects i Danmark. Foreningen ønsker gennem diverse arrangementer at give grobund for erfaringsudveksling, vidensdeling og kompetenceoverførsel mellem såvel tekniske som forretningsmæssige brugere af BusinessObjects, således at den enkelte brugers nytte af værktøjerne øges.

Medlemskab

Som medlem af BOBDK får du mulighed for møde andre BusinessObjects brugere og derved få mulighed for erfaringsudveksling, videndeling og ko mpetenceoverførsel mellem såvel tekniske som forretningsmæssige brugere. Du får endvidere mulighed for at deltage i de forskellige arrangementer som foreningen afholder.

Arrangementer

Arrangementer afholdes hos de enkelte medlemmer. Emner går fra løsningsspecifikke indlæg, sikkerhed og til implementering, opgradering etc. Den enkelte vært benytter oftest lejligheden til at præsentere virksomheden og nogen gange er der mulighed for en rundvisning.

Om BOBDK

Foreningens overordnede formål er, at fungere som et forum for alle former for brugere af BusinessObjects i Danmark. Foreningen ønsker gennem diverse arrangementer at give grobund for erfaringsudveksling, vidensdeling og kompetenceoverførsel mellem såvel tekniske som forretningsmæssige brugere af BusinessObjects, således at den enkelte brugers nytte af værktøjerne øges.