Tid og Sted

Arrangement afholdes i PARKENs Konferencecenter, Øster Allé 52A, 2100 København Ø,  den 23. maj 2005 fra kl. 12.45 til ca. kl 17.00

Program

12:45 Ankomst til Parken  
13:00 Rundvisning i Parken  
14:00 Pause  
14:15 Indlæg ved Henrik Behrndt og Martin Håkansson fra Chr. Hansen A/S:

  • Internet Document Publishing
  • Business Related User Access Rights

Yderligere beskrivelse af indlæggene findes under download sammen med resten af materialet.
 
15:15 Pause  
15.30 Generalforsamling med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
4. Godkendelse af det reviderede regnskab for det forløbne år
5. Planer for det kommende år samt godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent for det kommende år
6. Eventuelle forslag til afstemning
7. Valg af bestyrelse og suppleanter – der skal bruges to bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter. Er det noget for dig!?
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt

16:00 Networking – bob/dk byder på sandwich, øl og vand!