• Én version af sandheden’ – per kunde… BEC tilgodeser kundernes individuelle forretning ved at benytte Set og Metric engines fra Business Objects Performance Management.
     
  • Hvordan får BEC’s kunder dig som ny kunde?… Set Analysis tygger sig gennem årevis af historiske data for at afsløre tendenser og afprøve regler med tilbagevirkende kraft.
     
  • Business Objects uden “Business Objects” (aka Desktop Intelligence)… Få indblik i BEC’s greenfield implementering af XI R/2: 100% webbaseret, single signon, strukturering af autorisationsgrupper i CMC, etc.

Tid og Sted
Det er en stor fornøjelse at kunne invitere BOBDKs medlemmer til arrangement hos BEC i Roskilde tirsdag den 22. januar 2008 kl. 14:30 på adressen:

Havsteensvej 4
4000 Roskilde

Henvendelse i receptionen, hvor der udleveres gæstekort.

Kaffen er klar allerede kl. 14:00!

Program

14.30   Velkomst, herunder nyt fra BOBDK, v/ Jørgen Walldorf 

14.45   En kort præsentation af virksomheden BEC A/S, v/ Mads B Larsen 

15.00   BEC´s BI-koncept I, v/ Søren Andersen 

15.45   Pause 

16.00   BEC´s BI-koncept II, v/ Søren Andersen 

16.30   XI R3 Update v/ Jesper Ilsted, Business Objects Danmark

16:50   Afrunding v/ Jeppe Balslev Jensen

Evt. spørgsmål til program / praktiske forhold til Erik Larsen

Tilmelding til Jørgen Walldorf senest tirsdag den 15. januar 2008.

BEC (Bankernes EDB Central) er en forening af 70 pengeinstitutter med fælles behov for at kunne erhverve it-ydelser. Udover de 70 medlemmer tæller kundelisten flere hundrede finansielle virksomheder. 

Kernekompetencer er udvikling og drift af brancheløsninger til den finansielle sektor samt forretningsområder og brancher, som er relaterede til den finansielle sektor.

BEC er et full-service it-center, som tilbyder en kombination af egenudvikling og købeløsninger, alt efter hvad der tjener vores medlemmer og andre kunder bedst.

Venlig hilsen

Bestyrelsen