Der afholdes BOBDK arrangement hos SKAT, Østbanegade 123, 2100 København Ø, onsdag den 4. november 2009. (rejseplanen)

Programmet ser således ud

15:00 Velkommen (Claus Jørgensen, DONG)

15:15 Præsentation af Business Objects Explorer og update på sammenlægningen af SAP Front-end værktøjer (Ken Seitzberg, Infotrust) – hvis du vil forberede dig lidt, så check prøv  https://create.ondemand.com/explorer

16:00 Pause

16:15 Præsentation af Skat sikkerhedsmodel i BO XI3 (Erling Jørgensen, SKAT)

17:15 Afrunding

Claus Jørgensen, DONG

Tilmelding skal ske til Jørgen Walldorf på jfw@bec.dk senest fredag den 30. oktober.

Vi ser frem til en hyggelig eftermiddag.