1. The Butterfly Event

 Samme dag som vi havde planlagt BOBDK arrangement hos Novo Nordisk A/S, afholder SAP Business Objects en større BI konference på Axelborg i København:

The SAP Butterfly Event

The SAP Butterfly Event

Bestyrelsen har drøftet det uheldige sammenfald og besluttet at udskyde virksomhedsbesøget hos Novo Nordisk. Der udsendes snarest en ny dato for dette arrangement. 

Ændringen betyder at foreningens ordinære generalforsamling flyttes til Regatta Pavillonen med start kl. 17:15, dvs. umiddelbart før det sociale arrangement. 

Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at deltage i BI konferencen på Axelborg. Deltagerne foretager individuel tilmelding via hjemmesiden. 

Bestyrelsen arrangerer bustransport fra Axelborg til Regatta Pavillonen med afgang omkring kl. 16:45.

2. Indkaldelse til BOBDK generalforsamling

Foreningens ordinære generalforsamling afholdes hos Regatta Pavillonen, 2880 Bagsværd, torsdag den 15. april 2010 kl. 17:15.

Vedtægternes § 15:

Indkaldelsen til generalforsamlingen indeholder dagsordenen for selve mødet. Følgende dagsordenspunkter skal som minimum behandles:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed for det forløbne år.
 4. Godkendelse af det reviderede regnskab for det forløbne år.
 5. Planer for det kommende år samt godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent for det kommende år.
 6. Eventuelle forslag til afstemning.
 7. Valg af bestyrelse og suppleanter.
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 9. Eventuelt.

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 6 skal tilsendes bestyrelsen senest 14 (fjorten) dage før afholdelsen af generalforsamlingen. Endelig dagsorden med eventuelle bilag fremsendes elektronisk senest 7 (syv) dage inden generalforsamlingen. Bemærk, at der på generalforsamlingen alene kan træffes beslutninger om indholdet i dagsordens punkter 1 til og med 8.

3. BOBDK Netværksmiddag

Traditionen tro inviteres der i forbindelse med generalforsamlingen til netværksmiddag. Der er reserveret bord på Regatta Pavillonen Skovalleen 42, 2880 Bagsværd fra kl 18:00.

Menu:

 • Cannelloni af røget laks med fyld af laksetartar og urter serveret med chili/tomatpesto.
  Hertil Cuvée Bouchard, Ainé et Fils
 • Perlehøne stegt med parmaskinke, årstidens kartoffel, garniture samt kørvelsky.
  Hertil Bisanzio Montepulciano d´Abruzzo, Italien
 • Nøddeflorentiner med 3 slags is og årstidens frugt.
 • Kaffe / The.

Særlige ønsker mht. til middagen skal oplyses ved tilmelding.

Vi forventer at transporten fra Novo Nordisk til Regatta Pavillonen kan klares med private biler. Mangler der pladser, sørger foreningen for en taxa eller to.

Bemærk: Gæster med bil skal huske parkeringstilladelse som ligger i hallen.

T I L M E L D I N G !

Ved tilmelding bedes du oplyse:

 1. Om du vil transporteres med bus fra Axelborg, jf. ovenfor.
 2. Om du deltager i netværksmiddagen

Tilmelding sendes til jfw@bec.dk senest fredag den 26. marts 2009.

Deltagelse i generalforsamlingen kræver ikke tilmelding, men det bemærkes at kun virksomheder med gyldigt medlemskab kan afgive stemme.

I henhold til vedtægterne giver et medlemskab ret til deltagelse af 2 personer i virksomhedsbesøg, temaaftener og lign. arrangeret af foreningen. Bestyrelsen ser bort fra denne begrænsning i forbindelse med faglige arrangementer, men har valgt at sætte en grænse på 3 deltagere pr. virksomhed i forbindelse med netværksmiddagen. Ønsker virksomheden at deltage med flere personer, kan dette ske mod betaling på kr. 500 pr. person