Der afholdes BOBDK arrangement hos DONG Energy A/S (Vært: Claus Jørgensen), Nesa Allé 1, 2820 Gentofte, Auditoriet, tirsdag den 12. oktober 2010 fra kl. 14:00 til ca. 16:30

Generelt er der dårlige parkeringsforhold, så det anbefales at parkere ved IKEA og derefter gå de sidste 5 minutter. Der er også mulighed for offentlige transportmidler..

Gæster bedes henvende sig i receptionen, hvor der udleveres gæstekort

Dagens program

 • Velkomst og præsentation af DONG Energy
 • Kort om organisation og infrastruktur
 • Central Management Server (CMS) setup
  • Hvorledes anvendes foldere og kategorier
  • Rolle og sikkerhed på elementer I CMS’en
  • Anvendelsen af ACL (Access Levels)
  • Hvordan får man data ud af CMS og hvorfor
  • Løsning til automatisering af brugeradministration

Networking pause

 • Governance
  • Forretningsmæssigt ejerskab
  • Templates, guidelines og dokumentationskrav
  • Standard rapporter VS Ad-hoc rapporter
 • Udviklingsprocessen for universer, webi rapporter og dashboards
 • Flytning af elementer mellem 4 miljøer med Life Cycle Manager og erfaringer med dette værktøj
 • Live-demo af hvordan DONG Energy laver dashboards (Xcelsius)
 • Vigtige budskaber fra SAP BusinessObjects User Conference
 • Networking

Tilmelding

Tilmeldingsfristen er udløbet.

Frist for tilmelding

Torsdag den 7. oktober 2010.

Deltager begrænsning 

Der er ingen deltagerbegrænsning til dette arrangement.