Der afholdes BOBDK arrangement hos Danisco tirsdag den 16. november fra kl. 15:00 med temaet:

BO at Danisco – Using BO as Enterprise data warehouse frontend tool in a pure SAP BW environment

Dagens program

  • Velkomst
  • Intro til Danisco, herunder IT strategi og -landskab samt vores business intelligence løsning “MyBIS”
  • Baggrunden for at vælge BO, herunder introduktion til udvælgelsesproceduren og hvorledes BO passer ind i Danisco’s IT strategi*
  • “MyBIS Styleguide”. Corporate design vejledning for BO rapporter
  • “MyBIS Authorisation”. Hvorledes Danisco har valgt at autorisere (“Need to Restrict”) og hvordan vi styrer adgange i BO via SAP BW
  • Highlight fra brugerkonferencen i Orlando

Tilmelding

Tilmelding og afmelding sker via dette link.

Frist for tilmelding

Torsdag den 11. november 2010.

Deltager begrænsning

Der er ingen deltagerbegrænsning til dette arrangement.

Praktiske informationer:

Adresse:

Danisco
Langebrogade 1
København K

Parkering:

I gården i det omfang der er plads. (Bemærk, Nordic Sugar har retten til en del af pladserne). Ellers parkering på Langebrogade til almindelig Københavner-takst.

Med det offentlige er det nemmeste en metro til Christianshavn og så en smuk 8 minutters gåtur langs kanalen.