Der afholdes BOBDK arrangement hos SAP Danmark A/S, Lautrupsgade 11, 2100 København Ø den 17. maj fra kl. 15:00

Dagens program

Dagsordenen er ikke helt på, men det overordnede tema er BI 4.0, SAP BusinessObjects 4.0, Information Steward, Event Insight og memory strategi.

Endelig dagsorden kommer senere.

Tilmelding til arrangementet kan ske via mail til bobdkuser@gmail.com

På bestyrelsens vegne

Carsten Breit Bedsted

Præsentationer tilgængelig [Download not found]