Der inviteres hermed til BOBDK arrangement hos Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. [kort], torsdag den 24. november fra 14:30 til ca. 16:30.

Dagens program

  • Velkomst
  • Forretningsrapportering i Lægemiddelstyrelsen (LMS) – konsolidering og fremtidsplaner.
    – om rapportering i ”lægemiddelkontekst” og hvordan Lægemiddelstyrelsen har valgt at organisere sig omkring Business Object rapportering, hvad der arbejdes med i øjeblikket og planer for fremtiden.
  • Pause og networking
  • Stabilisering af sags- og dokumentdata via Datawarehouse
    – tanker i forhold til et større projekt, som Lægemiddelstyrelsen er ved at starte op.

Lægemiddelstyrelsen er en relativ ung bruger af BusinessObjects. Vi  glæder os til at høre om overvejelserne vedr. organisation, et emne der vist aldrig bliver uddebatteret.

Tilmelding via mail til “jorgen.fischer.walldorf snabela platon.net” senest mandag den 21. november.

Du kan allerede nu glæde dig til besøg hos IC Company og DSB …