Præsentation fra dette arrangement

Torsdag den 29. marts 2012 kl. 15:00 afholder BOBDK sæsonens sidste arrangement med dette spændende program:

  • Velkomst v/ DSB
  • BI i DSB’s IT-strategi
  • Implementering af SAP BO 4.0 i DSB (Strategi, opsætning, roller og drift …)
  • Autorisationsmodel (AD, domæner,SSO, Citrix, licenser …)

PAUSE

  • Uddannelsesplan og træning i BO værktøjer (Model, antal brugere, brugertype …)
  • Fordele ved SAP BO 4.0 (Grafisk forbedring, Eclipse model, nye værktøjer, MSAS, BICS …)
  • Udfordringer (SSO, Procersser, Drift, Outsourcing …)
  • Feedback og afrunding

Arrangementet afholdes hos

DSB kursuscenter Østerport
Folke Bernadottes Alle 7
2100 København Ø

Kursuscenter Østerport er centralt beliggende ca. 2 min gang fra Østerport station, herfra er der adgang til S-tog, Regionaltog og IC3-tog. Der er fri parkering, husk blot at hente en parkeringsseddel i receptionen på kursuscenteret!

Tilmelding sker via mail til undertegnede senest torsdag den 22. marts 2012.

BEMÆRK at der ikke er begrænsning i antal deltagere til den faglige del af arrangementet.

 

Indkaldelse til BOBDK generalforsamling

BOBDK afholder ordinær generalforsamling torsdag den 29. marts kl. 17:30 på DSB kursuscenter Østerport.

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 6 (Eventuelle forslag til afstemning) skal tilsendes bestyrelsen senest 14 (fjorten) dage før afholdelsen af generalforsamlingen. Forslag kan sendes til undertegnede.

Endelig dagsorden med eventuelle bilag fremsendes elektronisk senest 7 (syv) dage inden generalforsamlingen.

Hvert medlemskab (jf. §§ 5-6) har 2 (to) stemmer.

Generalforsamlingen vil traditionen tro bliver blive afsluttet med middag.

Tilmelding sker via mail til undertegnede senest torsdag den 22. marts 2012. Der sendes én samlet tilmelding for virksomheden.

BEMÆRK at hver virksomhed (medlemskab) kan deltage med to medlemmer i middagen ud over medlemmer i den siddende bestyrelse.

 

Jørgen Fischer Walldorf

BOBDK