Der inviteres hermed til BOBDK arrangement hos Grundfos i Bjerringbro torsdag den 28. februar 2013 fra kl. 13:00

Dagens program

13.00-13.15 Ankomst ved Grundfoscenteret (se kort)
13.15-13.45 Rundvisning på en produktionslinie
13.45-14.15 Intro til Grundfos
14.15-16.00 BO i Grundfos (Udbredelse, opgradering til BO4, mobilt initiativ, ny licensaftale som fundament for fremtidig udrulning)
16.00-17.00 Netværk

Der tages forbehold for mindre justeringer i programmet.

Arrangementet finder sted hos …

Grundfoscenter
Poul Due Jensensvej 19
8850 Bjerringbro

Din deltagelse

Der er ikke deltagerbegrænsning til dette arrangement, men tilmelding bedes sendt via mail til jorgen.fischer.walldorf@platon.net senest torsdag den 21. februar 2013.

Spred gerne invitationen via dit BO netværk!

/BOBDK