Så er det tid til et sæsonens sidste arrangement, som tradiotionen tro slutter af med generalforsamlingen.

Både arrangementet og generalforsamling afholdes hos:

Platon A/S
Dag Hammarskjölds Allé 13
2100 København Ø

Program

15:00 Velkommen

15:05 Indlæg v/ Jeppe Balslev og Carsten Bedsted fra bestyrelsen Indhold baseret på input fra det udsendt spørgeskema – yderligere information følger …

16:10 Indlæg v/ Kim Johansen, Platon Formentlig noget der rimer på ANNA, yderligere information følger …

Tilmelding sker via knappen nederst på siden.

BEMÆRK at der er fri tilmelding til denne del af arrangementet.

Generalforsamling

Indkaldelse til BOBDK’s ordinære generalforsamling torsdag den 11. april kl. 17:15

17:15 Generalforsamling efter vedtægterne.

18:00 Middag i Platons kantine.

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 6 (Eventuelle forslag til afstemning) skal tilsendes bestyrelsen senest 14 (fjorten) dage før afholdelsen af generalforsamlingen. Forslag sendes via knappen nederst på siden.

Endelig dagsorden med eventuelle bilag fremsendes elektronisk senest 7 (syv) dage inden generalforsamlingen.

Hvert medlemskab (jf. §§ 5-6) har 2 (to) stemmer

Generalforsamlingen vil traditionen tro bliver blive afsluttet med middag.

Tilmelding sker via knappen nederst på siden senest torsdag den 4. april 2013. Der sendes én samlet tilmelding for virksomheden (medlemsskabet).

BEMÆRK at hver virksomhed (medlemskab) kan deltage med tre medlemmer i middagen ud over medlemmer i den siddende bestyrelse (bestyrelsen har hævet antallet til 3 pga. velstand) .

BEMÆRK at i forhold til foreningens vedtægter er fristen for generalforsamlingens afholdelse overskredet med 11 dage. Til gengæld har vi også overskredet fristen for udsendelse af indkaldelse, som rettelig skal ske 30 dage inden generalforsamlingen. Evt. protester til bestyrelsen snarest.

Tilmeld dig her