Som nævnt på seneste arrangement har bestyrelsen allerede et par nye arrangementer i støbeskeen:

Der kommer dagsorden til arrangementerne senere.

/Bestyrelsen