Så er det tid til endnu et arrangement og den årlige generalforsamling.

Både arrangementet og generalforsamling afholdes hos:

LEO Pharma A/S
Industriparken 44
2750 Ballerup

Program

15:00 Velkommen

15:10 Indlæg v/ Allan T. Henriksen og Erik Lett LEO Pharma. LEO Pharma’s setup og udfordringer udi SAP BI 4.0 herunder ‘forærringen’ af SAP BW.

Allan kommer endvidere ind på Governance og andre sjove ting vi kan finde på.

Der vil være indlagt kaffepause undervejs.

BEMÆRK at der er fri tilmelding til denne del af arrangementet.

 

Generalforsamling

Indkaldelse til BOBDK generalforsamling

BOBDK afholder ordinær generalforsamling onsdag den 14. maj kl. 17:00 2014 hos LEO Pharma A/S.

17:00 Generalforsamling

18:00 Middag i LEOs kantine

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 6 (Eventuelle forslag til afstemning) skal tilsendes bestyrelsen senest 14 (fjorten) dage før afholdelsen af generalforsamlingen. Forslag kan sendes til undertegnede.

Endelig dagsorden med eventuelle bilag fremsendes elektronisk senest 7 (syv) dage inden generalforsamlingen.

Hvert medlemskab (jf. §§ 5-6) har 2 (to) stemmer

Generalforsamlingen vil traditionen tro blive afsluttet med middag.

Tilmelding til middagen sker via mail til undertegnede senest onsdag den 7. maj 2014. Der sendes én samlet tilmelding for virksomheden (medlemsskabet).

BEMÆRK at hver virksomhed (medlemskab) kan deltage med tre medlemmer i middagen ud over medlemmer i den siddende bestyrelse (bestyrelsen har hævet antallet til 3 pga. velstand) .

BEMÆRK at i forhold til foreningens vedtægter er fristen for generalforsamlingens afholdelse overskredet med 14 dage. Til gengæld har vi også overskredet fristen for udsendelse af indkaldelse, som rettelig skal ske 30 dage inden generalforsamlingen. Evt. protester til bestyrelsen snarest.

På bestyrelsens vegne

Allan C. Trebbien Henrikse,  allan.trebbien-henriksen@leo-pharma.com