Tid og Sted

Der afholdes BOBDK arrangement hos KMD Aalborg, Lauritzens Plads 1, 9000 Aalborg, tirsdag den 19. juni 2007 fra kl. 10:00-15:00

Tema:  BI/BO/EDW Hos KMD, Sap integration og drift

Program:

KMD indlæg

  • Rundvisning til bl.a. KMD Overvågning hvor KMD overvåger mere end 100.000 enheder!!
  • Status på BI/BO/EDW i KMD
  • Sammenhæng til SAP. Demo af Sap Conection og KMDs erfaringer
  • BOXI status i KMD
  • KMD Essentia status/forretningsmodel/løsning
  • Drift af KMD Essentia løsningen, herunder Supervisor

Sonofon indlæg

  • Som følge af anti terror lovgivningen er Sonofon ved at implementere rapportering på Sonofon og Cybercity’s kunder forbrug af telefoni og internet. Rapporteringen kræver at der indlæses omkring 100 millioner rækker pr. dag, og at der kan leveres information til myndighederne med en times forsinkelse i forhold til begivenheden. Sonofon fortæller om udfordringerne i relation til ETL og rapportering
  • I forbindelse med ændring af den organisatoriske struktur har Sonofon gennemført en reform af ansvars områder i arbejdet med Business Intelligence. Sonofon fortæller lidt om de organisatoriske forankringer og overvejelser undervejs i processen og om det endelige resultat.

Tilmelding

Der er 2 frister for tilmelding

  1. Ønsker du at deltage i arrangementet med samlet transport fra København til Aalborg (fly) er tilmeldingsfristen mandag den 21. maj 2007. I dette tilfælde sørger BOBDK for bookning og betaling af fly. Tilmeldingen ligger fast på det pågældende navn og BOBDK forbeholder sig ret til at opkræve det fulde beløb hos tilmeldte i tilfælde af udeblivelse.

   2. Ønsker du at deltager i arrangementet, men selv arrangere transport, er tilmeldingsfristen mandag den 11. juni 2007. I dette tilfælde dækker BOBDK IKKE udgiften til transport.

Tilmelding foretages via mail til Claus Jørgensen, clj@fih.dk

Bestyrelsen