Tid og Sted

Der afholdes BOBDK arrangement hos NNIT A/S, Lottenborgvej 24, 2800 Kgs. Lyngby, tirsdag den 20. marts 2007 fra kl. 14:30.  (henvendelse i receptionen)

Program

14:30 Velkommen

14:35 Nyt fra BusinessObjects Danmark, Jørgen Sand og Jesper Ilsted, BusinessObjects

15:00 Kaffe/the

15:15 Xcelcius, Jens Christian Volhøj, Componet Software

16:30 Pause

17:00 BOBDK’s ordinære generalforsamling

18:00 Netværksmiddag

Deltagelse  Der er ikke deltagerbegrænsning til BOBDK arrangement, generalfor-samlingen eller den efterfølgende netværksmiddag.

Bemærk dog, at gyldigt medlemskab er en forudsætning for at kunne stemme på generalforsamlingen, hvor hvert medlemskab giver ret til to stemmer.

Af hensyn til den praktiske planlægning, herunder netværksmiddagen, skal vi bede om din tilmelding senest mandag den 12. marts 2007. Venligst oplys om du deltager i

  • Virksomhedsbesøg og generalforsamling
  • Netværksmiddag

Tilmelding  Tilmelding og evt. spørgsmål til jorgen.walldorf snabela skat.dk, telefon 22 23 12 99