Der inviteres hermed til BOBDK arrangement hos SKAT på Østerbro tirsdag den 8. september 2015

Emnet for dagens arrangement vil være undervisning af Business Objects brugere. Vi afprøver i forbindelse med arrangementet en ny afviklingsmåde, hvor tre virksomheder præsenterer deres tilgang til dagens emne. Herefter er der diskussion blandt alle deltagerne med udgangspunkt i de tre virksomhedspræsentationer.

15:00 Indlæg om undervisning:

  • KMD
  • Novo
  • DSB

Debat og vidensdeling om ovenstående indlæg blandt deltagerne.

16:30 Pause og networking

17:00 Nyt fra ASUG Business Objects konferencen i Texas

17:15 Afslutning

Arrangementet finder sted hos:

SKAT
Østbanegade 123
2100 København Ø

Tilmelding senest fredag den 4. september 2015 til jjn@kmd.dk

På BOBDK’s vegne