Så er det tid til endnu et arrangement og den årlige generalforsamling. Det hele foregår den 5. April 2016.

Selve arrangementet afholdes hos PFA, som ligger i gå afstand fra Nordhavn station. Adressen er:

PFA
Sundkrogsgade 4
2100 København Ø

Parkeringskort udleveres i receptionen.

Når du ankommer henvender du dig i receptionen, hvor du får udleveret gæstekort og guides til konferencesalen.

Bemærk:

Sidste frist for tilmelding til middagen allerede mandag den 1. april 2016. Dette er nødvendigt af hensyn til reservation hos Charlottehaven. Tilmelding til både det faglige, generalforsamling og den efterfølgende netværksmiddag skal ske til nedenstående..

Program

14.30 Præsentation af PFA og BI afdelingen, Peter Tougaard, Leder af IT BI Data Management PFA

14.45 Forretningens rejse med BI ved Peter M. Nielsen, Chef for Digital PFA

15.15 Gennemgang af PFA’s Dashboard løsninger ved Alex Niemann, BI konsulent Itelligence

15.45 Pause

16.15 Erfaringer med outsourcing af BI udvikling/drift ved Henrik Ørting, BI Teamleder IC Group

16.45 Pause

17.00 Generalforsamling

18.30 Middag

BEMÆRK at der er fri tilmelding til denne del af arrangementet.

Generalforsamling

Indkaldelse til BOBDK generalforsamling

BOBDK afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 5. april 17:30 hos PFA.

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 6 (Eventuelle forslag til afstemning) skal tilsendes bestyrelsen senest 14 (fjorten) dage før afholdelsen af generalforsamlingen. Forslag kan sendes til undertegnede.

Se i øvrigt foreningens vedtægter på www.bobdk.dk.

Generalforsamlingen vil traditionen tro bliver blive afsluttet med middag. Denne del foregår i Charlottehaven, der ligger lige ved Nordhavn station.

Her kan hver virksomhed (medlemskab) deltage med to medlemmer ud over medlemmer i den siddende bestyrelse (man kan naturligvis godt deltage i generalforsamlingen uden at deltage i middagen – og det kræver ikke tilmelding).

På bestyrelsens vegne

Jesper Frandsen – jef@pfa.dk