Så tager vi hul på årets første arrangement, som foregår hos itelligence a/s, Stamholmen 155, 3. Sal, 2650 Hvidovre tirsdag den 7. februar 2017 fra kl. 15:00.

Dagsorden

15:00 SAP BI Platform Support Tool v/ Thomas V. Nielsen (45-60 min)

  • Hvad findes der af værktøjer i selve platformen. Eks. SAP Admin Cockpit i CMC
  • Hvilke support muligheder findes der (Support Tool, Introscope, SAP SolMan og 360)
  • SAP BO Support Tool demo

16:00 Networking – Der bydes på et glas og snacks.

16:30 Digital Boardroom v/ Jacob Orup Lund (30 min)?

  • Demonstration af Digital Boardroom

17:00 Design Studio cases v/Thomas Grandjean-Thomsen (45 min)

  • Best practices for brugen af Design Studio

17:45 Slut

Tilmelding

Tilmeldingsfristen er udløbet (det var senest tirsdag den 31. januar.)

Parkering

Omkring P-forholdene, så er der tre-timers parkering indtil kl. 17:00 i de røde markeret områder, men 24 timers parkering i de grønne områder.

Vi anbefaler at man følger parkeringsreglerne 100%, da der ofte er P-vagter i området.