Tid og Sted

Der afholdes BOBDK arrangement hos IBM, Lyngbyvej 2, 2100 København Ø, torsdag den 30. marts 2006 fra kl. 14:30. (henvendelse i receptionen)

Program

14:30 Velkommen

14:45 Nyt fra BusinessObjects Danmark

15:15 Johnny’s Corner

15:45 Pause – kaffe

16:00 Maersk Sealands BO miljø

  • Introduktion til løsningen
  • Set-up, hvorfor Unix o.lign.
  • Konkrete løsninger
  • Fremtiden

Herefter følger BOBDK’s generalforsamling

18:30 Netværksmiddag

Deltagelse

Der er ikke deltagerbegrænsning til virksomhedsbesøget, generalforsamlingen eller den efterfølgende netværksmiddag.

Bemærk dog, at gyldigt medlemskab er en forudsætning for at kunne stemme på generalforsamlingen, hvor hvert medlemskab giver ret til to stemmer.

Af hensyn til den praktiske planlægning, herunder netværksmidda-gen, skal vi bede om din tilmelding senest mandag den 20. marts 2006. Venligst oplys om du deltager i

  • Virksomhedsbesøg og generalforsamling
  • Netværksmiddag

Tilmelding: Tilmelding og evt. spørgsmål til Jørgen Fischer Walldorf  jorgen.walldorf@skat.dk, 22 23 12 99