Arrangement hos Affecto

Arrangement hos Affecto

Der inviteres hermed til BOBDK arrangement hos AFFECTO på Østerbro tirsdag den 18. november 2014 fra kl. 15:00: Program: 15:00Velkommen til BOBDK arrangement 15:05SAP Predictive Analysis 16:00Pause 16:15Galigeo, WebIntelligence og måske lidt tips & tricks 17.00Networking Der tages forbehold for mindre justeringer i programmet. Arrangementet finder sted hos … Affecto A/S Lyngbyvej 28 2100 København Ø Bil:         Indkørsel via Bryggervangen, parkering i gården på Affectos pladser. Bus:       150S og 4a S-Tog:  Ryparken (10 minutters gåtur) eller Svanemøllen (og bus 4A) Din deltagelse Der er ikke deltagerbegrænsning til dette arrangement, men tilmelding bedes sendt via mail til undertegnede senest onsdag den 12. november...

read more

Tips, tricks og nyheder

Der afholdes BOBDK arrangement hos Affecto, Lyngbyvej 28, 2100 København Ø, tirsdag den 26. januar 2010. (rejseplanen) Programmet ser således ud 14:30 Velkommen 14:45 Hvad fik vi med hjem fra brugerkonferencen i Dallas 15:00 Præsentation og demo af nye funktionaliteter i Business Objects XI3.1 SP2 og Xcelsius 2008 SP3 16:15 Pause 16:30 Gennemgang af de bedste Tips & Tricks fra Dallas 17:30 Afrunding + sandwich og drikke Tilmelding skal ske til Jørgen Fischer Walldorf på jfw@bec.dk senest torsdag den 21. januar. Vi ser frem til en hyggelig...

read more

Publishing, Scheduling og GBN

Tid og Sted Der afholdes BOBDK arrangement hos PLATON, Dag Hammarskjölds Allé 13, 2100 København Ø, mandag den 22. juni kl. 15. Program 15:00 Velkommen, Jørgen Walldorf, BEC 15:15 Publishing og scheduling i BO XI 3.1, Jens Christian Volhøj, Affecto 16:00 Pause 16:15 Deling af viden omkring gode sites med Business Objects relevant infomation, Claus Jørgensen, DONG ENERGY 16:45 Præsentation af Webcast (The Return of Web Intelligence Tips and Tricks) fra Global BusinessObjects Network, Carsten Bedsted, Affecto 17:15 Afrunding, Jørgen Walldorf, BEC Tilmelding skal ske til Jørgen Walldorf på jfw snabela bec.dk senest torsdag den 18. Juni. Hvis I har kendskab til gode sites med BO relevant information, må I meget gerne sende et link til cljor snabela dongenergy.dk Vi ser frem til en hyggelig eftermiddag. På bestyrelsens vegne Claus...

read more

BO EIM løsninger og generalforsamling hos SKAT

Tid og sted Der afholdes BOBDK arrangement hos SKAT, Østbanegade 123, 2100 København Ø, onsdag den 1. april 2009 (henvendelse i receptionen, hvor der udleveres gæstekort). Program 14:30 Velkommen og status, Jørgen Walldorf, BEC 14:45 BO EIM løsninger i den virkelige verden Mark Savage, Senior EIM konsulent, Info-trust Jesper Frandsen, Senior EIM konsulent, Info-trust Jesper Ilsted, teknisk ansvarlig, Info-Trust Jørgen Sand Christensen, Salg & adm, Info-Trust 15:45 Pause 16:00 GBN – om netværket, konferencen i Dallas, BOBDK og GBN mv Der udleveres CD med samtlige præsentationer fra konferencen i Dallas (sponseret af Platon). Se mere om GBN på www.gogbn.org 16:30 Business Objects Tips & Tricks Jeppe Balslev, Sonofon Carsten Bedsted, Affecto 17:25 Afrunding af dagens faglige arrangement Jørgen Walldorf, BEC 17:30 Generalforsamling … BOBDK generalforsamling Foreningens ordinære generalforsamling afholdes hos SKAT, Østbanegade 123, 2100 København Ø, onsdag den 1. april 2009 kl. 17:30. Vedtægternes § 15: Indkaldelsen til generalforsamlingen indeholder dagsordenen for selve mødet. Følgende dagsordenspunkter skal som minimum behandles:    1. Valg af dirigent    2. Valg af referent.    3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed for det forløbne år.    4. Godkendelse af det reviderede regnskab for det forløbne år.    5. Planer for det kommende år samt godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent for det kommende år.    6. Eventuelle forslag til afstemning.    7. Valg af bestyrelse og suppleanter.    8. Valg af revisor og revisorsuppleant.    9. Eventuelt. Forslag til behandling under dagsordenens punkt 6 skal tilsendes bestyrelsen senest 14 (fjorten) dage før afholdelsen af generalforsamlingen. Endelig dagsorden med eventuelle bilag fremsendes elektronisk senest 7 (syv) dage inden generalforsamlingen. Bemærk, at der på generalforsamlingen alene kan træffes beslutninger om indholdet i dagsordens punkter 1 til og med 8. BOBDK Netværksmiddag Umiddelbart efter generalforsamlingen afholdes der traditionen tro netværksmiddag i Charlottehaven, der ligger 3 minutters gang fra SKAT. Se mere om Charlottehaven på...

read more