Arrangement hos BEC

Arrangement hos BEC

Der inviteres hermed til BOBDK arrangement hos BEC i Roskilde tirsdag den 20. januar fra kl. 14:30: Program: 14:30Om BEC og BI-strategi 15:00Business Intelligence - Setup og arkitektur 15:30Pause og networking 16:00Sikkerhed i BI 16:30POC – Predictive Analytics 17.00Afslutning og gå hjem Der tages forbehold for mindre justeringer i programmet. Arrangementet finder sted hos … BEC Havsteensvej 4 4000 Roskilde Din deltagelse Der er ikke deltagerbegrænsning til dette arrangement, men tilmelding bedes sendt til jorgen.fischer.walldorf@visma.com senest onsdag den 14. januar...

read more

Publishing, Scheduling og GBN

Tid og Sted Der afholdes BOBDK arrangement hos PLATON, Dag Hammarskjölds Allé 13, 2100 København Ø, mandag den 22. juni kl. 15. Program 15:00 Velkommen, Jørgen Walldorf, BEC 15:15 Publishing og scheduling i BO XI 3.1, Jens Christian Volhøj, Affecto 16:00 Pause 16:15 Deling af viden omkring gode sites med Business Objects relevant infomation, Claus Jørgensen, DONG ENERGY 16:45 Præsentation af Webcast (The Return of Web Intelligence Tips and Tricks) fra Global BusinessObjects Network, Carsten Bedsted, Affecto 17:15 Afrunding, Jørgen Walldorf, BEC Tilmelding skal ske til Jørgen Walldorf på jfw snabela bec.dk senest torsdag den 18. Juni. Hvis I har kendskab til gode sites med BO relevant information, må I meget gerne sende et link til cljor snabela dongenergy.dk Vi ser frem til en hyggelig eftermiddag. På bestyrelsens vegne Claus...

read more

BO EIM løsninger og generalforsamling hos SKAT

Tid og sted Der afholdes BOBDK arrangement hos SKAT, Østbanegade 123, 2100 København Ø, onsdag den 1. april 2009 (henvendelse i receptionen, hvor der udleveres gæstekort). Program 14:30 Velkommen og status, Jørgen Walldorf, BEC 14:45 BO EIM løsninger i den virkelige verden Mark Savage, Senior EIM konsulent, Info-trust Jesper Frandsen, Senior EIM konsulent, Info-trust Jesper Ilsted, teknisk ansvarlig, Info-Trust Jørgen Sand Christensen, Salg & adm, Info-Trust 15:45 Pause 16:00 GBN – om netværket, konferencen i Dallas, BOBDK og GBN mv Der udleveres CD med samtlige præsentationer fra konferencen i Dallas (sponseret af Platon). Se mere om GBN på www.gogbn.org 16:30 Business Objects Tips & Tricks Jeppe Balslev, Sonofon Carsten Bedsted, Affecto 17:25 Afrunding af dagens faglige arrangement Jørgen Walldorf, BEC 17:30 Generalforsamling … BOBDK generalforsamling Foreningens ordinære generalforsamling afholdes hos SKAT, Østbanegade 123, 2100 København Ø, onsdag den 1. april 2009 kl. 17:30. Vedtægternes § 15: Indkaldelsen til generalforsamlingen indeholder dagsordenen for selve mødet. Følgende dagsordenspunkter skal som minimum behandles:    1. Valg af dirigent    2. Valg af referent.    3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed for det forløbne år.    4. Godkendelse af det reviderede regnskab for det forløbne år.    5. Planer for det kommende år samt godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent for det kommende år.    6. Eventuelle forslag til afstemning.    7. Valg af bestyrelse og suppleanter.    8. Valg af revisor og revisorsuppleant.    9. Eventuelt. Forslag til behandling under dagsordenens punkt 6 skal tilsendes bestyrelsen senest 14 (fjorten) dage før afholdelsen af generalforsamlingen. Endelig dagsorden med eventuelle bilag fremsendes elektronisk senest 7 (syv) dage inden generalforsamlingen. Bemærk, at der på generalforsamlingen alene kan træffes beslutninger om indholdet i dagsordens punkter 1 til og med 8. BOBDK Netværksmiddag Umiddelbart efter generalforsamlingen afholdes der traditionen tro netværksmiddag i Charlottehaven, der ligger 3 minutters gang fra SKAT. Se mere om Charlottehaven på...

read more

BOBDK arrangement hos BEC

Én version af sandheden’ – per kunde… BEC tilgodeser kundernes individuelle forretning ved at benytte Set og Metric engines fra Business Objects Performance Management.   Hvordan får BEC’s kunder dig som ny kunde?… Set Analysis tygger sig gennem årevis af historiske data for at afsløre tendenser og afprøve regler med tilbagevirkende kraft.   Business Objects uden “Business Objects” (aka Desktop Intelligence)… Få indblik i BEC’s greenfield implementering af XI R/2: 100% webbaseret, single signon, strukturering af autorisationsgrupper i CMC, etc. Tid og Sted Det er en stor fornøjelse at kunne invitere BOBDKs medlemmer til arrangement hos BEC i Roskilde tirsdag den 22. januar 2008 kl. 14:30 på adressen: Havsteensvej 4 4000 Roskilde Henvendelse i receptionen, hvor der udleveres gæstekort. Kaffen er klar allerede kl. 14:00! Program 14.30   Velkomst, herunder nyt fra BOBDK, v/ Jørgen Walldorf  14.45   En kort præsentation af virksomheden BEC A/S, v/ Mads B Larsen  15.00   BEC´s BI-koncept I, v/ Søren Andersen  15.45   Pause  16.00   BEC´s BI-koncept II, v/ Søren Andersen  16.30   XI R3 Update v/ Jesper Ilsted, Business Objects Danmark 16:50   Afrunding v/ Jeppe Balslev Jensen Evt. spørgsmål til program / praktiske forhold til Erik Larsen Tilmelding til Jørgen Walldorf senest tirsdag den 15. januar 2008. BEC (Bankernes EDB Central) er en forening af 70 pengeinstitutter med fælles behov for at kunne erhverve it-ydelser. Udover de 70 medlemmer tæller kundelisten flere hundrede finansielle virksomheder.  Kernekompetencer er udvikling og drift af brancheløsninger til den finansielle sektor samt forretningsområder og brancher, som er relaterede til den finansielle sektor. BEC er et full-service it-center, som tilbyder en kombination af egenudvikling og købeløsninger, alt efter hvad der tjener vores medlemmer og andre kunder bedst. Venlig hilsen...

read more