BusinessObjects – processunderstøttelse

Mandag den 22. maj 2006 Ernst & Young vil fortælle om deres anvendelse af Business Object med primære fokus på understøttelse af processerne i deres økono-mifunktion og HR afdeling. Endvidere vil Ernst & Young vise, hvorledes Broadcast Agenten hjæl-per til distribution af rapporter ved hjælp af Global Filter funktionali-teten i Business Object.

read more