Publishing, Scheduling og GBN

Tid og Sted Der afholdes BOBDK arrangement hos PLATON, Dag Hammarskjölds Allé 13, 2100 København Ø, mandag den 22. juni kl. 15. Program 15:00 Velkommen, Jørgen Walldorf, BEC 15:15 Publishing og scheduling i BO XI 3.1, Jens Christian Volhøj, Affecto 16:00 Pause 16:15 Deling af viden omkring gode sites med Business Objects relevant infomation, Claus Jørgensen, DONG ENERGY 16:45 Præsentation af Webcast (The Return of Web Intelligence Tips and Tricks) fra Global BusinessObjects Network, Carsten Bedsted, Affecto 17:15 Afrunding, Jørgen Walldorf, BEC Tilmelding skal ske til Jørgen Walldorf på jfw snabela bec.dk senest torsdag den 18. Juni. Hvis I har kendskab til gode sites med BO relevant information, må I meget gerne sende et link til cljor snabela dongenergy.dk Vi ser frem til en hyggelig eftermiddag. På bestyrelsens vegne Claus...

read more

BO EIM løsninger og generalforsamling hos SKAT

Tid og sted Der afholdes BOBDK arrangement hos SKAT, Østbanegade 123, 2100 København Ø, onsdag den 1. april 2009 (henvendelse i receptionen, hvor der udleveres gæstekort). Program 14:30 Velkommen og status, Jørgen Walldorf, BEC 14:45 BO EIM løsninger i den virkelige verden Mark Savage, Senior EIM konsulent, Info-trust Jesper Frandsen, Senior EIM konsulent, Info-trust Jesper Ilsted, teknisk ansvarlig, Info-Trust Jørgen Sand Christensen, Salg & adm, Info-Trust 15:45 Pause 16:00 GBN – om netværket, konferencen i Dallas, BOBDK og GBN mv Der udleveres CD med samtlige præsentationer fra konferencen i Dallas (sponseret af Platon). Se mere om GBN på www.gogbn.org 16:30 Business Objects Tips & Tricks Jeppe Balslev, Sonofon Carsten Bedsted, Affecto 17:25 Afrunding af dagens faglige arrangement Jørgen Walldorf, BEC 17:30 Generalforsamling … BOBDK generalforsamling Foreningens ordinære generalforsamling afholdes hos SKAT, Østbanegade 123, 2100 København Ø, onsdag den 1. april 2009 kl. 17:30. Vedtægternes § 15: Indkaldelsen til generalforsamlingen indeholder dagsordenen for selve mødet. Følgende dagsordenspunkter skal som minimum behandles:    1. Valg af dirigent    2. Valg af referent.    3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed for det forløbne år.    4. Godkendelse af det reviderede regnskab for det forløbne år.    5. Planer for det kommende år samt godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent for det kommende år.    6. Eventuelle forslag til afstemning.    7. Valg af bestyrelse og suppleanter.    8. Valg af revisor og revisorsuppleant.    9. Eventuelt. Forslag til behandling under dagsordenens punkt 6 skal tilsendes bestyrelsen senest 14 (fjorten) dage før afholdelsen af generalforsamlingen. Endelig dagsorden med eventuelle bilag fremsendes elektronisk senest 7 (syv) dage inden generalforsamlingen. Bemærk, at der på generalforsamlingen alene kan træffes beslutninger om indholdet i dagsordens punkter 1 til og med 8. BOBDK Netværksmiddag Umiddelbart efter generalforsamlingen afholdes der traditionen tro netværksmiddag i Charlottehaven, der ligger 3 minutters gang fra SKAT. Se mere om Charlottehaven på...

read more

BOBDK arrangement – BusinessObjects XI sikkerhed

Tid og Sted Der afholdes BOBDK arrangement hos SKAT,  , Østbanegade 123, 2100 København Ø, tirsdag den 6. februar 2007 fra kl. 15:00. (henvendelse i receptionen). Program Det er lykkedes bestyrelsen at ”overtale” Thomas Kæregaard fra Platon A/S til holde et indlæg om nogle af de sikkerhedsmæssige aspekter, man skal være opmærksom på ved opgradering til BusinessObjects XI. Thomas har holdt 1 års jubilæum hos Platon A/S, og har inden da arbejdet 3½ år i Post Danmark’s DataWareHouse enhed. Hos Platon arbejder Thomas blandt andet med produkter fra Informatica og BusinessObjects, og han har praktisk erfaring med opgradering fra BO 6.5 til BO XIr2. Thomas vil i sin præsentation tage udgangspunkt i en reel installation, og medbringer en virtuel maskine med kørende testinstallation, så der kan leges “live”. Præsentationen vil ikke være en detaljeret gennemgang af alle facetter af sikkerhedsløsningen, da det er for omfattende til en sådan præsentation På en skala fra 0 til 10, hvor 0 er ren forretning og 10 er ren teknik, er vi på en god 7’er. BOBDK vil som sædvanligt være vært med lidt sandwich og øl/vand. Tilmelding Tilmelding til arrangement via mail til undertegnede. Vi glæder os til at se dig! Venlig hilsen Bestyrelsen v/ Jørgen Fischer...

read more