Tips, tricks og nyheder

Der afholdes BOBDK arrangement hos Affecto, Lyngbyvej 28, 2100 København Ø, tirsdag den 26. januar 2010. (rejseplanen) Programmet ser således ud 14:30 Velkommen 14:45 Hvad fik vi med hjem fra brugerkonferencen i Dallas 15:00 Præsentation og demo af nye funktionaliteter i Business Objects XI3.1 SP2 og Xcelsius 2008 SP3 16:15 Pause 16:30 Gennemgang af de bedste Tips & Tricks fra Dallas 17:30 Afrunding + sandwich og drikke Tilmelding skal ske til Jørgen Fischer Walldorf på jfw@bec.dk senest torsdag den 21. januar. Vi ser frem til en hyggelig...

read more

BO EIM løsninger og generalforsamling hos SKAT

Tid og sted Der afholdes BOBDK arrangement hos SKAT, Østbanegade 123, 2100 København Ø, onsdag den 1. april 2009 (henvendelse i receptionen, hvor der udleveres gæstekort). Program 14:30 Velkommen og status, Jørgen Walldorf, BEC 14:45 BO EIM løsninger i den virkelige verden Mark Savage, Senior EIM konsulent, Info-trust Jesper Frandsen, Senior EIM konsulent, Info-trust Jesper Ilsted, teknisk ansvarlig, Info-Trust Jørgen Sand Christensen, Salg & adm, Info-Trust 15:45 Pause 16:00 GBN – om netværket, konferencen i Dallas, BOBDK og GBN mv Der udleveres CD med samtlige præsentationer fra konferencen i Dallas (sponseret af Platon). Se mere om GBN på www.gogbn.org 16:30 Business Objects Tips & Tricks Jeppe Balslev, Sonofon Carsten Bedsted, Affecto 17:25 Afrunding af dagens faglige arrangement Jørgen Walldorf, BEC 17:30 Generalforsamling … BOBDK generalforsamling Foreningens ordinære generalforsamling afholdes hos SKAT, Østbanegade 123, 2100 København Ø, onsdag den 1. april 2009 kl. 17:30. Vedtægternes § 15: Indkaldelsen til generalforsamlingen indeholder dagsordenen for selve mødet. Følgende dagsordenspunkter skal som minimum behandles:    1. Valg af dirigent    2. Valg af referent.    3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed for det forløbne år.    4. Godkendelse af det reviderede regnskab for det forløbne år.    5. Planer for det kommende år samt godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent for det kommende år.    6. Eventuelle forslag til afstemning.    7. Valg af bestyrelse og suppleanter.    8. Valg af revisor og revisorsuppleant.    9. Eventuelt. Forslag til behandling under dagsordenens punkt 6 skal tilsendes bestyrelsen senest 14 (fjorten) dage før afholdelsen af generalforsamlingen. Endelig dagsorden med eventuelle bilag fremsendes elektronisk senest 7 (syv) dage inden generalforsamlingen. Bemærk, at der på generalforsamlingen alene kan træffes beslutninger om indholdet i dagsordens punkter 1 til og med 8. BOBDK Netværksmiddag Umiddelbart efter generalforsamlingen afholdes der traditionen tro netværksmiddag i Charlottehaven, der ligger 3 minutters gang fra SKAT. Se mere om Charlottehaven på...

read more

BOBDK arrangement og generalforsamling hos IBM

Tid og Sted Der afholdes BOBDK arrangement hos IBM, Lyngbyvej 2, 2100 København Ø, torsdag den 30. marts 2006 fra kl. 14:30. (henvendelse i receptionen) Program 14:30 Velkommen 14:45 Nyt fra BusinessObjects Danmark 15:15 Johnny’s Corner 15:45 Pause – kaffe 16:00 Maersk Sealands BO miljø Introduktion til løsningen Set-up, hvorfor Unix o.lign. Konkrete løsninger Fremtiden Herefter følger BOBDK’s generalforsamling 18:30 Netværksmiddag Deltagelse Der er ikke deltagerbegrænsning til virksomhedsbesøget, generalforsamlingen eller den efterfølgende netværksmiddag. Bemærk dog, at gyldigt medlemskab er en forudsætning for at kunne stemme på generalforsamlingen, hvor hvert medlemskab giver ret til to stemmer. Af hensyn til den praktiske planlægning, herunder netværksmidda-gen, skal vi bede om din tilmelding senest mandag den 20. marts 2006. Venligst oplys om du deltager i Virksomhedsbesøg og generalforsamling Netværksmiddag Tilmelding: Tilmelding og evt. spørgsmål til Jørgen Fischer Walldorf  jorgen.walldorf@skat.dk, 22 23 12...

read more