Tips, tricks og nyheder

Der afholdes BOBDK arrangement hos Affecto, Lyngbyvej 28, 2100 København Ø, tirsdag den 26. januar 2010. (rejseplanen) Programmet ser således ud 14:30 Velkommen 14:45 Hvad fik vi med hjem fra brugerkonferencen i Dallas 15:00 Præsentation og demo af nye funktionaliteter i Business Objects XI3.1 SP2 og Xcelsius 2008 SP3 16:15 Pause 16:30 Gennemgang af de bedste Tips & Tricks fra Dallas 17:30 Afrunding + sandwich og drikke Tilmelding skal ske til Jørgen Fischer Walldorf på jfw@bec.dk senest torsdag den 21. januar. Vi ser frem til en hyggelig...

read more

Xcelsius og generalforsamling

Tid og Sted Der afholdes BOBDK arrangement hos NNIT A/S, Lottenborgvej 24, 2800 Kgs. Lyngby, tirsdag den 20. marts 2007 fra kl. 14:30.  (henvendelse i receptionen) Program 14:30 Velkommen 14:35 Nyt fra BusinessObjects Danmark, Jørgen Sand og Jesper Ilsted, BusinessObjects 15:00 Kaffe/the 15:15 Xcelcius, Jens Christian Volhøj, Componet Software 16:30 Pause 17:00 BOBDK’s ordinære generalforsamling 18:00 Netværksmiddag Deltagelse  Der er ikke deltagerbegrænsning til BOBDK arrangement, generalfor-samlingen eller den efterfølgende netværksmiddag. Bemærk dog, at gyldigt medlemskab er en forudsætning for at kunne stemme på generalforsamlingen, hvor hvert medlemskab giver ret til to stemmer. Af hensyn til den praktiske planlægning, herunder netværksmiddagen, skal vi bede om din tilmelding senest mandag den 12. marts 2007. Venligst oplys om du deltager i Virksomhedsbesøg og generalforsamling Netværksmiddag Tilmelding  Tilmelding og evt. spørgsmål til jorgen.walldorf snabela skat.dk, telefon 22 23 12...

read more